לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

גבייה: טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2020

לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג - 1993

 

הנחיות:

1. יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות להנחה, בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.

2. בקשה להנחות עפ"י סעיפים 10-12 בטופס יינתנו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שלב 1 מתוך 21
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא