לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הרשמה/ עדכון פרטים למערך הודעות החירום

למוקד הביטחוני של אפרת ישנה מערכת הודעות לחירום (SMS).על מנת לקבל ממנה הודעות יש למלא את הפרטים המצויינים בעברית.

 


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא