לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הרשמה/ עדכון פרטים למערך הודעות החירום

למוקד הביטחוני של אפרת ישנה מערכת הודעות לחירום (SMS).על מנת לקבל ממנה הודעות יש למלא את הפרטים המצויינים בעברית.

ההרשמה מיועדת לתושבי אפרת בלבד!

 

 


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא