לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת אישור תושב לצורך נשיאת נשק

שים לב שיש ברשותך את האישורים הרלוונטיים מלאים וחתומים כנדרש:

*צילום ת.ז. וספח*

*הצהרה אודות מקום מגורים חתום ע"י היישוב* 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא