לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת אישור תושב/אישור תושב לצורך נשיאת נשק

שים לב שיש ברשותך את האישורים הרלוונטיים מלאים וחתומים כנדרש. *צילום ת.ז. וספח* *אישור מהיישוב* *הצהרת הורים, לילד מעל גיל 18 שמתגורר בבית הוריו* ניתן להוריד את הטפסים מהאפליקציה או מאתר המועצה. אישור חתום יישלח לתושב עי נציג הועד המקומי בישוב לאחר בדיקת הטפסים.


בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא