לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הגשת בקשת רישיון לרוכלות מזון

רשימת מסמכים שיש להגיש בצרוף לטופס זה:

 צילום ת.ז. של בעל העסק + ספח

 רישיון עסק

 רישיון יצרן של בעל הדוכן או של הגורם ממנו נרכשת הסחורה

 

חשוב לציין:

  • בעל הדוכן יהיה רשאי למכור רק מה שמופיע ברישיון.
  • ניתן יהיה להציב את הדוכן רק במקומות שיצוינו על הרישיון.
  • בתוך הישובים יש לתאם מראש עם מזכירות הישוב ולהביא אישור בכתב ממזכיר הישוב.

שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים
 rishuy@shomron.org.il


פרטי העסק
שם פרטי ושם משפחה
צירוף מסמכים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא