לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לביטול קנס מינהלי

בקשה לביטול קנס בעבירה על פי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות) התש"ף 2020


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא