לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

לדירת מגורים לשנת הכספים 2017

 

הנחיות :
1. יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת זכאות. בקשות ללא אישורים מתאימים - לא יטופלו
2. בקשה להנחות עפ"י הסעיפים בחלק ג - ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
חלק א'
פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה) לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ``ג 1993
המען
מספרי טלפון
שלב 1 מתוך 4
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא