לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ויתור סודיות - שנה"ל תשפ"א

טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הננו שמחים לקראת הצטרפותכם לבית ספר "גוונים" בשנה"ל תשפ"א.

על מנת שנוכל להיערך לקליטה מיטבית, אנו זקוקים למידע, תעודות ואישורים בספחים המצורפים:

*** שימו לב *** בתום תהליך מילוי הטופס תתתקבל ההודעה: תודה רבה על שיתוף הפעולה!  .

ללא הודעה זו הטופס לא ייקלט!!


על מנת שנקבל מידע רלוונטי מבית הספר באמצעות מחנכ/ת, יועצ/ת,פסיכולוג/ית בי"ס:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא