לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הנדסה- טופס הסכם התקשרות לפינוי פסולת לטובת קבלת היתר בניה

ברוכים הבאים,

לפניכם טופס דיגיטלי מקוון להסכם התקשרות לפינוי פסולת לטובת קבלת היתר בניה.

בהצלחה!


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
יש למלא ישוב רחוב ומספר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא