לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - בקשה לחינוך ביתי

לידיעה, על פי חוק חלה חובת רישום וביקור בגן עד לקבלת אישור פורמלי מטעם קצין ביקור סדיר.

רק לאחר הסדרה פורמלית של חינוך ביתי ניתן לבצע בפועל חינוך ביתי. 

Please note that, by law, you have an obligation to register your child to formal education  framework and visit there, until you recieve a formal certificate that allows you private schooling at your home


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא