לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

נכה צה"ל / משפחה שכולה - בקשה להנחה בארנונה

נכה צה"ל / משפחה שכולה המקבלים קצבה ממשרד הביטחון זכאים להנחה בשיעור 67% עד 70 מ"ר למשפחה עד 4 נפשות ועד 90 מ"ר למשפחה של 5 נפשות ומעלה.

בקשה להנחה לשנת 2019 יש להגיש במלואה החל מ - 1.11.19 ועד 31.3.19.

בקשות שיוגשו החל מ - 1.4.19 ועד 31.10.19 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.

בקשות שיוגשו החל מ-1.11.19 לא יידונו כלל.

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

בכל שאלה או בירור ניתן לשלוח פניה בדוא"ל לכתובת: arnona@shomron.org.il


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא