לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת הנחה מתשלום שכר לימוד


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
הנחיות ופרטיים אישיים
הנחיות להגשת הבקשה: ◄ יש לצרף אישורי הכנסה של שני בני הזוג להוכחת הנימוקים: שכיר: יצרף שלושה תלושי שכר רצופים אחרונים. עצמאי: יצרף אישור שומה אחרון לשנת המס. ◄צילום תעודת זהות של שני בני הזוג, כולל ספח ◄ יש לצרף אישורים נוספים המתאימים להוכחת הנימוקים, כמו: אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבאות שונות: דמי אבטלה / הבטחת הכנסה / קצבת נכות/מזונות אישור על גובה תשלום דמי המזונות אישור הסטאטוס ביישוב (חבר/תושב/שכיר) ניתן לצרף מכתב מעו"ס היישוב (מכתב המלצה יינתן למשפחות המוכרות ומטופלות ברווחה בלבד) ניתן לצרף קבלות המעידות על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד
פרטי ממלא הבקשה
שלב 1 מתוך 9
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא