לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תלוש הארנונה לדוא"ל

לתשומת לבכם, תלוש ארנונה נשלח לדוא"ל או בדואר ישראל לבחירת התושב (ברירת המחדל היא משלוח בדואר ישראל). 


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא