טופס בקשה לאישור לימודי חוץ

הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם בשנה הבאה במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

תשובת האגף לבקשה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות וכפופה להחלטות משרד החינוך :

  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וזכאות להסעה.
  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וללא זכאות להסעה.
  • אישור ללא זכאות לאגרת לימודים וללא זכאות להסעה.
  • דחיית הבקשה. 

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

 ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים), ימלאו טופס הצהרה בקישור המצורף (נמצא באתר המועצה) 

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a3ba02b48b7c9989e2f4e783365b5441
מספר תעודת זהות

של הילד/ה

של הילד/ה


כתב הצהרה להורים עצמאיים - https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a3ba02b48b7c9989e2f4e783365b5441 (נמצא גם באתר המועצה)


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^