לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לאישור לימודי חוץ - בי"ס

הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם בשנה הבאה במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

תשובת האגף לבקשה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות וכפופה להחלטות משרד החינוך :

  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וזכאות להסעה.
  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וללא זכאות להסעה.
  • אישור ללא זכאות לאגרת לימודים וללא זכאות להסעה.
  • דחיית הבקשה. 

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

 ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים), ימלאו טופס הצהרה (נמצא גם באתר המועצה) 


מספר תעודת זהות
של הילד/ה
של הילד/ה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
כתב הצהרה להורים עצמאיים - http://shomron.devurl.net/department/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99/ (נמצא גם באתר המועצה)
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא