לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה

הנחה מארנונה מטעמי הכנסה מוענקת למחזיקים בדירות מגורים אשר סך הכנסותיהם (ברוטו), מכל מקור שהוא (למעט מספר מקורות הכנסה המוחרגים בתקנות), נמצאות מתחת לרף ההכנסה המזכה בהנחה שמאושרת על ידי מועצת העירייה אחת לשנה. 
ההנחה מוענקת בשיעור שבין 5% ל-75%, ביחס למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת ההכנסה שלהן בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר או בחודשים ינואר עד דצמבר של שנת המס הקודמת. לצורך חישוב ההכנסה נלקחות בחשבון ההכנסות (ברוטו) של המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, יש להסדיר את תשלום הארנונה. 
לתשומת לבך, ב"מספר הנפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה שהיא משק בית אחד. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד ויקבלו הנחה על חלקם היחסי בדירה. 
טופס זה ניתן למילוי לבעלי ת.ז בלבד. 
בדירות שותפים יגיש כל שותף בקשת הנחה נפרדת על שמו; עם זאת, מומלץ להגיש את טפסי הבקשה של כל השותפים במועד אחד.

 

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
פרטי הדירה
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא