לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס רישום למערכת בקרת כניסה

תושבים יקרים,

לאור אירועי גנבות שהיו בעבר ועדיין קיימות ביישובי האזור, ועל מנת להתייעל בנושא בימים אלו מחלקת הביטחון מכניסה מערכת חדשה בשער הראשי של בקרת כניסת רכבים , שבהמשך תיכנס לשערים הנוספים.

מערכת זו הינה אמצעי עזר למניעת כניסה של רכבים שאינם מורשים להיכנס ליישוב.

המערכת אף תקל בזיהוי רכבים של תושבי היישוב – ובתנאי שנרשמו מראש.

מערכת זו אינה מערכת לפתיחה אוטומטית של השער!


ללא מקף, מספרים בלבד
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא