לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - בקשה לרישום לבית הספר אורות עציון- חטיבה צעירה תשפ"ב

אני החתום מטה מבקש לרשום בני/ביתי לבית הספר אורות עציון לשנת הלימודים תשפ"ב. 

ידוע לי כי מסגרת הלימודים בבית הספר כוללת צוות ושירותים אשר אינם ממונים על ידי משרד החינוך.

הרני מתחייב לשלם עבור כך תשלום חודשי קבוע בסכום שיקבע על ידי בית הספר ידוע לי כי ללא עמידה בתשלום הנהלת העמותה ראשית לפעול בכל דרך חוקית העומדת לרשותה.

אנו מתחייבים לעמוד בכל תשלום נדרש עבור דמי שכלול.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הילד/ה
שלב 1 מתוך 4
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא