לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרה בדבר שינוי שם ה"מחזיק" בנכס - חיובי ארנונה

על פי חוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי בנכס הרשום בספרי הרשות המקומית, על כל שינוי של "מחזיק" בנכס יש להודיע בכתב לרשות. השינוי יבוצע מיד עם  קבלת טופס זה במועצה.

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.

בשכירות - שינוי שם ה"מחזיק" יבוצע בהצגת הסכם שכירות תקף לתקופה של 12 חודשים פחות כשהוא חתום בידי כל הצדדים.

בהסכם שכירות לתקופה קצרה מ 12- חודשים, רשום בעל הנכס כ"מחזיק" החייב בארנונה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הנכס
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא