טופס בקשת מלגה תשע"ז 2017

טופס בקשה למלגה לשנת הלימודים תשע"ז 2017

המלגה הינה בכפוף לאישור וביצוע התנדבות בת 25 שעות בתקופת הקיץ, בתיאום ואישור רכזת הקהילה והמועצה. גובה המלגה הינו 2000 ₪.

לאור שיתוף פעולה של המועצה ואוניברסיטת אריאל תינתן תוספת למלגה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה זו בסך של 1000 ₪ בכפוף לביצוע התנדבות בת 30 שעות.

קריטריונים לקבלת מלגה:

  1.       סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
  2.       סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון בהיקף מלא ומסיים שנה ג' בלבד, או סטודנט הלומד לתואר שני (בתואר השני ניתן פעם אחת לאורך התואר).
  3.       לא קיבל פטור, מלגה או הנחה (בשיעור 50% ומעלה)
  4.       לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.
  5.       אין כפל מלגות.
  6.       המלגה מותנית בהתנדבות הן לתואר הראשון והן לתואר השני.
  7.       ההתנדבות תתבצע בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
  8.       סטודנט שימצא זכאי למלגה, מחוייבים להגעה לטקס חלוקת המלגות שיתקיים ב25.10.17, ה' חשון תשע"ח. 
  9.       סטודנט העובד במועצה/ מתנ"ס או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים.

ניתן למלא טופס בקשה למלגה עד 28.5.17, ג' סיוון תשע"ו

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאילת תנעמי, מנהלת מח' צעירים באגף ישובים ומתנ"ס במוא"ז שומרון - ayeletg@shomron.org.il

לא תינתן אפשרות למילוי בקשה למלגה לאחר סיום תאריך ההגשה**אין במילוי בקשה משום התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה**קבלת המלגה כפופה באישור תקציב המועצה

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
*יש לבחור את הישוב כפי שמופיע בת"ז
* בקשות לסטודנטים בתואר ראשון ניתן להגיש רק בשנה ג
בחר קבצים
בחר קבצים
בחר קבצים
בחר קבצים
בחר קבצים
בחר קבצים
(יש לבקש אישור זה ממחלקת גביה במועצה)
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^