לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לביטול דו"ח חניה

שלום רב,

  • לבקשה המוגשת באיחור יש לצרף נימוקים לאיחור. מובהר כי הגשת הבקשה אינה מעכבת הליכים או מבטלת ריביות פיגורים.
  • יש למלא את כל הפרטים הרשומים בטופס - בקשה עם פרטים חסרים לא תענה.
  • יש לצרף לבקשה צילום הדו"ח ואת כל המסמכים שיש בהם כדי לתמוך בבקשתך לביטול הדו"ח. היעדר מסמכים תומכים, יעכב את הטיפול בבקשה.

בברכה,

מחלקת ביטחון ופיקוח - מועצה מקומית אבן יהודה

רחוב המייסדים 53, אבן יהודה

09-8915000 שלוחה 0

kabateven@gmail.com


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא