לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תו דייר


מבקש להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 6 לחוק עזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), התשע``ט 2019, ומתחייב להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר
ללא מקף
ידוע לי כי העירייה תסתמך על הצהרתי הנ``ל בהחלטה אם להנפיק לי תווית חנייה המיועדת רק למי שמתגורר בפועל באזור שנקבע כמקום חנייה מוסדר ולפי כך מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו, נכונים.
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא