לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ"ג 1993

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא