לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להירשם בספר ספקים / קבלנים של המועצה וגופי הסמך

לכבוד:

המועצה האזורית מגידו

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי אזור מגידו

העמותה לקידום הספורט באזור מגידו

אבקש להירשם בספר ספקים / קבלנים של המועצה האזורית מגידו וגופי הסמך, לצורך השתתפות במכרזי זוטא ובתהליך מתן הצעות לועדת רכש, בעבודות שאינן דורשות מכרז.


תחום העיסוק והסיווג הקבלני שצוין לעיל חייב להיות של האישיות המשפטית המגישה את הבקשה.
קבלנים שאינם בעלי סיווג קבלני בתחום מסוים לא יוכלו להשתתף במכרזי זוטא, אלא רק בהצעות לועדת רכש, ובלבד שסכום העבודה אינו דורש סיווג.  
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
הצהרת המבקש/ת
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא