לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לאישור טאבו / אישור לצורך מתן משכנתא


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לצורך קבלת אישור מועצה להעברת זכויות עפ``י סעיף 324 יש לצרף את המסמכים הבאים: 1. פירעון במזומן בלבד של כל החובות המועצה. 2. הסכם מכירה/רכישה 3. נסח טאבו/אישור זכויות מהמנהל 4. צילום תעודות זהות של שני הצדדים 5. העדר חובות מים או ביוב. 7. ניתן לבקש את האישור רק לאחר עדכון המחזיק החדש בנכס 9. האישור יהיה מוכן בעוד כ 10ימים, בכפוף ובהתאם לממצאי בדיקת מחלקת הגביה.
פרטי המוכר
פרטי הקונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא