לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

רישום לתחרות שחייה באורנית

ניתן להירשם למקצים אישיים לפי גיל וסגנון שחייה ולמקצה שליחים משפחתי (3 משתתפים ממשפחה גרעינית בלבד).


במידה והינך מעוניין להשתתף במקצה אישי נא מלא את גילך
במידה והינך מעוניין להירשם למקצה שליחים משפחתי, נא מלא הפרטים מטה:
* הרישום אינו מבטיח קיום כלל המקצים. עדכון לגבי קיום המקצים יפורסם בהמשך בהתאם לכמות הנרשמים ומגבלות הזמן .
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא