לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי

אני החתום/החתומה מטה מצהיר/מצהירה בזאת, שאני הורה עצמאי, כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ“ב - 1992 , שמשמעותו  "תושב ישראל שאינו נשוי, ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו, ואשר באחזקתו ילד הנמצא עמו".


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המצהיר/ה
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא