לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס תלונה – ממונה תלונות ציבור

 


פרטי המתלונן/ת
פרטי הנילון (האדם עליו מתלוננים)
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא