לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס רישום תלמיד לכיתה א' תשפ"א (נטעים)


פרטים אישיים של התלמיד/ה
יש לצרף סריקה של 2 תעודות הזהות והספח המלא של שני ההורים.
הורה 1
נא לפרט מצב משפחתי
בחירה מתוך הרשימה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
הורה 2
בחירה מתוך הרשימה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
ילדים תושבי מועצה שכתובתם בתעודת הזהות אינה אחד מישובי מוא"ז מנשה, ידאגו הוריהם טרם הרישום לשינוי הכתובת במשרד הפנים ולגריעה ממחלקת החינוך של הרשות הקודמת לה השתייכו על פי כתובתם בתעודת הזהות. את הגריעה יש להעלות כקובץ מצורף
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימות
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
ויתור סודיות
לביה"ס "נטעים
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא