לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

רישום מתנדבים בפועל

טופס זה מיועד למתנדבים בפועל לרישום פרטים ול"ביטוח מתנדבים".


פרטים אישיים
פרטי מקום ההתנדבות
ניתן לבחור מספר מקומות התנדבות
היקף ההתנדבות
במידה ויש יום קבוע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא