לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור לרשם המקרקעין

אישור לרשם המקרקעין ו/או מינהל מקרקעי ישראל לפי ס' 324 לפקודת העיריות. ומכוח 10 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הנכס
לצורך קבלת האישור על מחזיק הנכס להיות ללא חובות למועצה. יש לצרף את המסמכים הבאים: 1.יפוי כח אם מגיש הבקשה הנו עו``ד  2.נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו). 3.בעת עסקת מכר - תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה- הקונה ושל בעל הזכויות בנכס- המוכר.  4.בעת עסקת חכירה/הארכת חכירה - חוזה חכירה על הקרקע 5.בעת עסקת מכר - העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה 6.בעת העברה ללא תמורה - תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו``ד  7.בעת עסקת פירוק חברה/מינוי כונס - צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפקח/צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים 8.בעת העברה בירושה - צו קיום צוואה או צו ירושה בעת גירושין - הסכם מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין בעת
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא