לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה למלגת ספורט בענף קבוצתי לשנת 2019 / מועצה אזורית חוף השרון

* יש לצרף: צילום ת.ז. בצירוף הספח. ילדים מתחת לגיל 16 יש לצרף ת.ז. של ההורים כולל הספח.

* יש לצרף: מכתב רשמי של ההתאחדות/איגוד המאשר את ההישג. חתום על ידי בעל תפקיד מוסמך.

 


פרטי המעומד
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בענף קבוצתי
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא