לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה למלגת מועצה לסטודנטים לשנת הלימודים 2020-2021

ניתן להגיש את הבקשה מתאריך

31.10.20 - 01.09.20

עד השעה 12:00

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה

(ללא המסמכים והאישורים הנ"ל לא תובא הבקשה לדיון): 

•צילום ת.ז. עם כתובת עדכנית, מצב משפחתי, מספר הילדים באם יש.

•אישור על קבלה למוסד לימודים / או המשך לימודים ומספר שעות הלימוד השבועיות.

•אישור על גובה שכ"ל.

•אישור לימודים של אחים סטודנטים במשפחה.

•אישור על שירות צבאי/ לאומי/ התנדבות- מלא.

•אישור מוועד הישוב על מגורים ותשלום מסים באזור מועצה אזורית חוף השרון לפחות 7 שנים.

•במידה שהסטודנט/ית נשוי/נשואה:

• תדפיס/י חשבון בנק של שני בני הזוג לחודשים יוני, יולי, אוגוסט לשנת 2020.

• לשכירים – 3 תלושי שכר של הסטודנט ובן/בת הזוג לחודשים יוני, יולי, אוגוסט לשנת 2020.

• לעצמאיים – דו"ח שומה שנתית 2020/ דו"ח רווח והפסד לשנת 2020.

במידה שהסטודנט/ית רווק/ה:

• תדפיס/י חשבון בנק של הסטודנט/ית ושל הוריו לחודשים יוני, יולי, אוגוסט לשנת 2020.

• תלושי שכר של הסטודנט/ית ושל הוריו לחודשים יוני, יולי, אוגוסט לשנת 2020.

• לשכירים – 3 תלושי שכר של ההורים לחודשים יוני, יולי, אוגוסט לשנת 2020.

• עצמאיים – דו"ח שומה שנתית 2016/ דו"ח רווח והפסד לשנת 2020.

•חברי קיבוץ יעבירו דוח תקבולי פירות נכסים+ רשת ביטחון

לקובץ הקריטריונים  לחץ כאן

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
יישוב, תא דואר ומיקוד
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא