לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרה על עזיבת נכס

תושב/ת יקר/ה

מצורף טופס הצהרה על עזיבת נכס להגשה באופן מקוון (אונליין).

שימו לב!
טופס זה אינו מיועד לדיירי הקראוונים.
דיירי הקראוונים – נא פנו למוקד העירוני להסדרת עזיבתכם.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת הגבייה

 


מעבר בתוך בית אל
במידה ומשולם למועצה
מעבר מחוץ לבית אל
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא