לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללי לדירת מגורים

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

מה יחשב הכנסה ?

הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת לשנת המיסים הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא