לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס מקוון -בקשה למידע תכנוני לצרכי בניה

אבקש לקבל מידע תכנוני נכון להיום על הנכס שפרטיו להלן:


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא