לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אזרח ותיק שאינו מקבל קצבה מביטוח לאומי - בקשה להנחה בארנונה

"אזרח ותיק" שאינו מקבל קצבה מביטוח לאומי זכאי להנחה בשיעור של 30% עד מ"ר ובתנאי שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה הממוצעת במשק.

בקשה להנחה שתתקבל במלואה תוך 90 יום ממועד ההגעה לגיל המזכה בהנחה, תעודכן ממועד תחילת הזכאות.

בקשה שתתקבל לאחר מכן, תעודכן לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.

בקשות שיוגשו החל מ - 1.11.19 לא יידונו כלל (למעט אם התקבלו במהלך 90 יום ממועד ההגעה לגיל המזכה בהנחה)

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

בכל שאלה או בירור ניתן לשלוח פניה בדוא"ל לכתובת: arnona@shomron.org.il


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא