לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס רישום לגני ילדים


ההרשמה מותנת באישור מחלקת החינוך. רק לאחר קבלת האישור והסדרת תשלום, הילד/ה יוכלו להתחיל את שנת הלימודים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא