לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - הרשמה לבית הספר ממ"ד בתמר לשנה"ל תשפ"ב

הטופס מיועד לתלמידים אשר נרשמים לשנת תשפ"ב לבית הספר בתמר.

הטופס מנוסח בלשון זכר ומתכוון לבנים ובנות כאחד 


פרטי הילד
יש לציין תאריך מלא
יש לציין תאריך מלא
יש לציין תאריך מלא
יש לציין את הגן /בית הספר האחרון. במידה ומדובר מחוץ לאפרת יש לציין כתובת מלאה של המוסד ומספר הטלפון שלו
פרטי ההורים
יש לציין תאריך מלא
יש לציין תאריך מלא
יש לציין תאריך מלא
פרטים כללים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא