לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

תושב/ת המבקש/ת מהמועצה תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העירייה (נוסח חדש) ישלם/תשלם לפני קבלת התעודה את החובות המגיעים למועצה מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס והמתייחסים לתקופה המבוקשת, לפיכך התנאי להזמנת תעודה מהמועצה הינו תשלום החובות הנ"ל.

ניתן לקבל הארכת תוקף אחת בלבד לתעודה ללא תשלום אגרת תעודה וזאת בטווח של חצי שנה ממועד הנפקת התעודה הראשונה ועל התעודה המקורית שהופקה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הנכס - פרטי הנכס: נא להמציא לי אישור המופנה לרשם המקרקעין (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות) :
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא