לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה בארנונה - נכס נהרס

טופס בקשה לפטור מארנונה עבור נכס שנהרס

בניין שחלות עליו ארנונות לפי התקנון, שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך,

לא יהיו הבעל או המחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

(סעיף 69 בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט - 1979)

 

בקשות ניתן להגיש על מצב המצריך יציאה מהבית של למעלה מחודש 

תקופת מתן ההנחה תחל ממועד קבלת הבקשה במלואה במחלקת הגביה

---------

יש לצרף אישור ממזכירות הישוב כי הנכס נבדק על ידי נציג הישוב ואכן הינו נהרס/נשרף/בשיפוץ יסודי, האישור יכלול שם + תפקיד + חתימה + חותמת. 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקת הגביה במועצה האזורית שומרון: יום א` 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב` 08:30-12:30, יום ג` 12:30-16:00, יום ה` 08:30-12:30, יום ד` המחלקה סגורה לקבלת קהל. טלפון: 03-9061160 שלוחה 3. פקס: 03-9757619 כתובת דוא``ל:arnona@shomron.org.il כתובת למשלוח דואר: ת``ד 120 אזוה``ת ברקן 4482100
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא