לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - בקשת העברה מבי"ס לבי"ס - יסודי

טופס זה מיועד להורים אשר מעוניינים להעביר את ילדיהם מבית ספר אחד לשני, בין מוסדות החינוך באפרת, בבתי ספר יסודיים בלבד.

 


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא