לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי

שימו לב - על בעל הכרטיס/בעל המגרש חלה החובה להודיע למחלקת הגביה על כל החלפה / ביטול / שינוי בכרטיס האשראי עפ"י הנחיות שמפורסמות באתר המועצה

 

 


מבקש שיצרו איתי קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי לגביית חיובי המיסים והאגרות השוטפים הרשומים על שמי ובכללם: ארנונה, אגרת ביוב, מים, שמירה, אשפה, בסכומים ובמועדים, שיקבעו ע"י מועצה אזורית שומרון בנכס הבא:
ידוע לי ואני מאשר/ת כי:
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא