לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להצטרף למאגר היועצים של מועצה מקומית מיתר

ועדת  ההתקשרויות של הרשות מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים להיכלל ב"רשימת  המציעים"  של  הרשות  המקומית,  אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות תשי"א 1950- או לתקנות העיריות (מכרזים,) התשמ"ח – 1987 (לפי סוג הרשות והעניין) – הכל בהתאם לנוהל משרד הפנים.

**על היועצים המבקשים להירשם במאגר היועצים המשותף לצרף את כל המסמכים המצורפים להזמנה זו כשהם חתומים במקור או העתק נאמן למקור מאומת על ידי עו"ד


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי היועץ
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא