לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

החלפת מחזיקים בארנונה בנכס למגורים: בעלים או שוכרים

בבקשה למכירת נכס יש לצרף את הסכם המכירה          ואישור על תאריך העברת בעלות

שימו לב: לביצוע מיידי ניתן להגיע למחלקת הגביה בשעות קבלת הקהל:
יום א     08:30-12:30    13:30-16:00
ים ב      08:30-12:30
יום ג                             12:30-16:00
יום ד     מחלקת גביה סגורה לקבלת קהל
יום ה     08:30-12:30


פרטי בעלי הנכס
פרטי השוכר / הרוכש
פרטי הנכס
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא