לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לשינוי אזור השיבוץ

טופס זה מיועד להורים אשר ברצונם לשנות את שיבוץ ילדיהם מגן באזור מגוריהם לגן במקום אחר.


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא