לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - טופס בקשה לשינוי אזור השיבוץ

טופס זה מיועד להורים אשר ברצונם לשנות את שיבוץ ילדיהם מגן באזור מגוריהם לגן במקום אחר.


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא