לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הרשמה לצהרון בית ספר א' - ג' תש"פ

להורים שלום.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים.

במקרה שיש יותר מילד אחד בצהרון, יש למלא טופס הרשמה עבור כל ילד בנפרד.

מידע מפורט לגבי תשלומים, נהלים ותקנון ניתן למצוא בקישורים:

תשלומי הורים לצהרון בית ספר 

תקנון צהרון בית ספר

נהלים ותנאים לרישום לצהרון בית ספר


רחוב, מס' בית, ישוב
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא