לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - בקשה לרישום לבית הספר אורות עציון- בנות תשפ"ב

הבנות המגיעות מהחטיבה הצעירה: לאורות עציון בנות לכיתה ד', אין צורך בתיאום פגישה עם המנהלת, אלה רק ממלאים את הטופס המצורף.

הבנות שכבר לומדות בבית הספר בכיתות ד,ה,ו,ז: אין צורך ברישום כל שנה, המעבר הוא אוטומאטי.

לתלמידות החדשות העולות לכיתות ד-ה-ו-ז-ח (מבית הספר שונה - זאות אומרת לא של "אורות עציון") יש ליצור קשר עם בית הספר על מנת לתאם פגישה עם המנהלת לסיים את הרישום. טל':029933001/2, ולמלא את הטופס המצורף.

אני החתום מטה מבקש לרשום את בתי לבית הספר אורות עציון לשנת הלימודים תשפ"ב. 

ידוע לי כי מסגרת הלימודים בבית הספר כוללת צוות ושירותים אשר אינם ממונים על ידי משרד החינוך.

הריני מתחייב לשלם עבור כך תשלום חודשי קבוע בסכום שיקבע על ידי בית הספר. ידוע לי כי ללא עמידה בתשלום, הנהלת העמותה רשאית לפעול בכל דרך חוקית העומדת לרשותה.

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הילדה
עולים חדשים שעדיין אאין להם תעודת זהות ירשמו מספר דרכון
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא