לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ועדת השמה - טופס החלטת ועדה

טופס בקשה לקבלת מסמך החלטת ועדת השמה

טופס זה ימולא על ידי הורים, שילדיהם עברו ועדת השמה ושובצו במסגרות החינוך המיוחד, וזכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה.

לשאלות ובירורים באגף החינוך: vhasama@shomron.org.i


שם פרטי ומשפחה של הילד/ה
ניתן לרשום רק את השנה בה התקיימה הועדה
* לידיעתך, עפ"י התקנות לקבלת זכאות מס נדרש טופס מקורי
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא