לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס חנייה

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת התשלום עליך לפנות בכתב תוך 30 יום ממועד הדו"ח.


**כתובת למשלוח דואר
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא