לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור לצורך רישום משכנתא


לצורך קבלת אישור המועצה לרישום משכנתא : 1. פירעון במזומן בלבד של כל החובות למועצה. 2. נסח טאבו עדכני 3. יש לציין לאיזה בנק/חברת ביטוח למען את האישור. 4. האישור יהיה מוכן עד 3 ימי עבודה.4. עלות האישור 85.60 ₪.
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא