יצירת דיווח

לא מצליח לקבל מיקום, לא ניתן להמשיך.
הדיווח נוצר בהצלחה, מספרולחץ כאן לפתיחת דיווח נוסף

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^